Zaznacz stronę
Wyróżniki w książce

Wyróżniki w książce

Wiedza Wyróżniki w tekście na podstawie „Jak się uczyć" Jarosław Rudniański Wyróżniki czyli elementy, które uwypuklają w tekście różne jego elementy tak jak np. wypunktowania, wyliczenia…Powyżej mamy cyfry rzymskie zastosowane dodatkowo...